La llei de la segona oportunitat

L'entrada en vigor de la Llei de la Segona Oportunitat ofereix una solució per a milers de persones al nostre país que no poden afrontar el pagament dels seus deutes ja siguin derivats de l'àmbit familiar com empresarial.
La finalitat de la Llei és aconseguir que totes aquestes persones puguin accedir a una nova vida sense el pes dels deutes mitjançant la condonació dels deutes a través d'un procediment concursal.