TRIBUNAL SUPREM SENTENCIA Nº 86/2019 DE 13 DE FEBRER

04/15/2019

EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE CONCURS SOBRE ELS DRETS D'ALIMENTS DELS DOS FILLS  DEL DEUTOR POR DEUTES DE LA PENSIÓ D'ALIMENTS.

L'alt Tribunal aclara la calificació dels crèdits per drets d'aliments, a partir de la declaració de concurs consecutiu, si encara no s'haguès satisfet, tindran la consideració de crèdits contra la massa, en aplicació de la regla 3ª de l'art. 242 bis.2 LC. A sensu contrari, i en consonancia amb l'art. 49 LC, els crèdtis per aliments meritats amb anterioritat a la declaració de concurs són crèdits concursals ordinaris, excepte la part que, conforme l'art. 47.2 LC, el jutge del concurs hagi determinat que se satisfaci amb càrrec a la massa. Així doncs, els crèdits ordinaris son exonerables tal como es regulen en l'art. 178 bis LC, però s'ha de subratllar que l'art. 47.2 LC,  dóna un instrument al jutge, per evitar que l'aplicació de les ressenyades regles concursals pugui amparar abusos o situaciones objetivament injustes.