SENTENCIA DE LA SECCIÓ 28ª DE L'AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 2 DE GENER DE 2018

04/15/2019

L'AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DENEGA EL BENEFICI DE EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET DEGUT A LA FALTA DE CONCURRENCIA DELS REQUISITS EXIGITS A TAL EFECTE, ART. 178  bis LC.

L'Audiencia Provincial de Madrid denega el benefici d'exoneració vIa l'apartat 3 del art. 178 bis 3., al no haver satisfet els crèdits contra la massa, en aquest cas als aranzels de l'administrador concursal i per tant tenia que haver presentat un pla de pagaments via apartat 5 del art. 178 bis 3.

S'ha de fer èmfasi quant un client arriba al despatx sol.licitant informació sobre la Llei  de Segona Oportunitat que existeix uns costos que es tindran que cubrir per poder sol.licitar el BEPI, siguent un d'ells els del mediador concursal, els quals realitzen una labor imprescindible en el procediment i per tant s'ha d'abonar per la seva feina.