Bloc


15.04.2019

TRIBUNAL SUPREM SENTENCIA Nº 86/2019 DE 13 DE FEBRER

EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE CONCURS SOBRE ELS DRETS D'ALIMENTS DELS DOS FILLS  DEL DEUTOR POR DEUTES DE LA PENSIÓ D'ALIMENTS.


15.04.2019

SENTENCIA DE LA SECCIÓ 28ª DE L'AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 2 DE GENER DE 2018

L'AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DENEGA EL BENEFICI DE EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET DEGUT A LA FALTA DE CONCURRENCIA DELS REQUISITS EXIGITS A TAL EFECTE, ART. 178  bis LC.


15.04.2019

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 13 DE MARÇ DE 2019

L' INTENT D'ARRIBAR UN ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS S'HA DE OFERIR UN ESFORÇ ECONÒMIC.


15.04.2019

SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

APROBACIÓ DEL PLA DE PAGAMENTS I AFECTACIÓ ALS CRÉDITS DE DRET PÚBLIC:


15.04.2019

AUTO AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA DE 23 DE OCTUBRE DE 2017

LIQUIDACIÓ DE LA VIVIENDA HABITUAL: